Reunió de la junta de la FNNC, 10-11-2018, a Vilanova i la Geltrú.

El dissabte 10 de novembre es va fer una reunió de la Junta de la FNNC (Federació Naturista-Nudista de Catalunya) a Vilanova i la Geltrú, on hi ha un membre de cadascuna de les 4 associacions naturistes de Catalunya (a la foto hi ha una persona més per presentar la proposta de la Marató de TV3).
El primer tema va ser la participació amb la Marató de TV3 fent una caminada i un bany, si el temps acompanya, el dissabte 15 de desembre a Vilanova i la Geltrú. Es crearà un esdeveniment per fer difusió d’aquest acte: “Caminem i ens despullem per la Marató”.
Després es va acordar celebrar el Dia del Nudisme el diumenge 30 de juny de 2019 a totes les platges nudistes de Catalunya i als espais d’interior que es demanin, fent un record de nudistes al mateix moment, les 12h. del migdia. Els principals objectius són fer difusió del nudisme i reivindicar els espais de tradició nudista de Catalunya. Sobre aquesta proposta ja s’anirà informant en els propers mesos de com col·laborar i participar, caldran diferents voluntaris, almenys un a cada platja.
Es va acordar realitzar un díptic sobre la FNNC en català i castellà que ha d’estar acabat pel Dia del Nudisme. Caldrà fer una foto d’un grup divers de persones de diferents edats. 
S’han fet gravacions per fer un vídeo de promoció del nudisme. Falten fer més gravacions sobretot d’interior o de muntanya. Es faran convocatòries per fer noves gravacions. 
Sobre la resolució del Síndic de Greuges de Catalunya es va acordar recomanar que es senyalitzin les platges nudistes com a “Platja de tradició nudista” i les noves temporalment es pot fer servir “platja nudista”.
Això és un resum dels temes més importants que vam tractar. Creiem que quan aquests temes es culminin ajudaran a millorar la difusió del nudisme a Catalunya.
Salut,
Segimon Rovira
President de la FNNC