Actualització del Pla d'Acció Nudista a Catalunya 2023

Introducció

En els darrers anys en algunes platges d’ús nudista s’ha observat una afluència important d’usuaris amb banyador, famílies senceres o grups de joves, tots vestits. Això incomoda a molts nudistes. Seria ideal que tothom es pogués banyar i prendre el sol com volgués a tot arreu, nu, en topless o amb banyador sencer. Però això, ara per ara, no seria acceptat per una part de la societat. Això és possible en alguns espais, però no a tot arreu.

Els nudistes no estem en igualtat de condicions. A les platges de tradició nudista estan augmentant les persones amb banyador, però en canvi els nudistes no poden fer nudisme a qualsevol espai amb tranquil·litat (encara que legalment sí que es pot), per això és important assegurar el manteniment del nudisme a les platges d'ús nudista.

Des de la Federació Naturista-Nudista de Catalunya (FNNC) i del CCN coordinem diferents propostes dins d'aquest Pla d'Acció Nudista per canviar i millorar la situació actual en les platges nudistes de Catalunya.

Senyalitzar adequadament les principals platges d’ús nudista de Catalunya

La proposta és crear un cartell genèric per senyalitzar les platges d’ús nudista de Catalunya amb un pictograma o logo i un text breu. La senyalització és important per donar seguretat als propis nudistes i informar la resta d’usuaris de l’ús nudista de la platja o de l’espai. Es continuarà demanant als ajuntaments que posin cartells informatius genèrics en determinades platges, i es realitzaran accions coordinades d’informació.

Fer grups de voluntaris de les diferents platges nudistes (actualitzat 2023)

Cal fer grups de voluntaris de les principals platges nudistes de Catalunya i coordinar-los a través d’una xarxa per organitzar les accions, adaptant-les a la realitat de cada zona. Realitzar una fitxa descriptiva de cada platja nudista per elaborar una guia nudista de Catalunya.

La funció és crear un grup d'usuaris habituals de cada platja per informar de la situació de la platja, de possibles incidències, organitzar dies de neteja de la platja, organitzar el rècord nudista o cadenes nudistes, informar als visitants de la platja de l'ús nudista i convidar-los a provar el nudisme, organitzar vermuts, dinars o sopars compartits per fer pinya entre els usuaris de la platja, etc. Les accions com les cadenes nudistes serveixen per donar visibilitat al moviment naturista i donar sentiment de grup unit. Per coordinar aquests grups s'han creats grups de WhatsApp per les platges nudistes més importants. Nudisme d'interior (novetat 2023) A la muntanya i en rius el nudisme es pot realitzar en molts espais, però cal potenciar-lo i més i normalitzar-lo encara més. Per això des del CCN s'ha realitzat un grup de WhatsApp específic per proposar i realitzar diferents sortides de Senderisme nu i de bany en gorgs.

Informació i empoderament nudista

Cal informar millor als propis nudistes dels seus drets, tenim dret a fer nudisme a tots els espais públics encara que no estiguin senyalitzats (excepte si hi ha ordenances que el prohibeixen). Preferim els espais d’ús nudista com una solució de convivència, que és millor tant per als propis nudistes com per als que no volen fer nudisme. I sobretot no hem de deixar d’anar en aquelles platges de tradició nudista que en les darrers anys han augmentat el nombre d’usuaris amb banyador. Cal defensar les platges de tradició nudista i no les hem d’abandonar.

Empoderament nudista: els nudistes no hauríem d’amagar-nos de què fem nudisme.

Hi ha més nudistes dels que pensem!

Hi ha gent que no fa públic que fa nudisme, i entre ells gent coneguda, famosa o mediàtica per evitar ser molestats per la premsa o per fotògrafs. Algunes persones conegudes han fet públic que fan nudisme habitualment, altres no. Si gent coneguda recolzés públicament el nudisme ajudaria a normalitzar-lo més. És una llàstima que algunes persones "famoses" no puguin fer nudisme. Nosaltres reclamem que tothom té dret a fer nudisme sense ser molestat!

Ens agradaria poder fer una campanya de normalització del nudisme, però ens faltes persones conegudes disposades a col·laborar. Si voleu col·laborar poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Campanya de difusió del nudisme (novetat 2023)

Cal fer campanyes per a la normalització del nudisme, donant a conèixer què és el nudisme i desmentint els tòpics. I també animant a tothom que visiti un espai nudista que provi el nudisme, per això des del CCN i la FNNC hem realitzat el vídeo El Paradís.


EL PARADÍS from Club Català de Naturisme on Vimeo.

Ajuntaments, ordenances i Síndic de Greuges de Catalunya

Cal revertir les ordenances que prohibeixen el nudisme, contactant amb els ajuntaments que tinguin governs progressistes i intentar convèncer-los de l’error d’aquesta prohibició, fent referència a la resolució del Síndic de greuges de Catalunya de l’any 2018. I sempre cal assegurar que es pugui fer nudisme en alguns espais del municipi.

Ens posarem en contacte amb els ajuntament del litoral de Catalunya per demanar que compleixin la resolució del Síndic de Greuges, per demanar-los que senyalitzin les platges d’ús nudista del seu municipi, i si no en tenen cap que senyalitzin algun espai; i que facin promoció activa d’aquests espais per fomentar el turisme nudista. També els demanarem si tenen alguna ordenança que faci algun tipus de referència sobre nudisme.

Agencia Catalana de Turisme i Diputacions

Seguir amb els contactes de Turisme de la Generalitat, Agencia Catalana de Turisme i Diputacions per tractar la promoció del nudisme a Catalunya. Des de l’estiu del 2020 ja s’han realitzat diferents reunions amb tècnics de turisme de les Diputacions de Tarragona i Girona i, en el cas de la de Barcelona, també amb diputats Delegats de Turisme. També amb responsables de la Direcció General de Turisme i de l’ACT. Però encara falten noves reunions per concretar les propostes.

Carta/denúncia per Discriminació (novetat 2023)

El mes de juliol de 2023 hem presentat una carta/denúncia per discriminació dirigida al Departament d'Igualtat i Feminismes per denunciar la situació d'arraconament i d'incomoditat que es dona en diverses platges de llarga tradició nudista a Catalunya. Estem esperant resposta.

Resolució sobre nudisme del Síndic de Greuges de Catalunya

Utilitzar el recolzament que dóna la resolució del Síndic de Greuges sobre nudisme. Resolució sobre el nudisme (notícia i pdf) del Síndic de Greuges de Catalunya (2018).

Realitzar una guia nudista de Catalunya

Realitzar una guia sobre platges nudistes de Catalunya en format web. Aquesta guia ha de servir per fer difusió del nudisme/naturisme i dels espais d’ús nudista, per facilitar-ne el coneixement entre els propis nudistes. També serà un sistema per tenir la informació actualitzada i a l’abast de tothom.

S’ha actualitzat el mapa dels espais d’ús nudista de Catalunya i dels territoris propers. També s'ha actualitzat la llista de platges nudistes. Si trobeu algun error o mancança envieu un correu a l'adreça: info@fnnc.cat

Contactes amb ajuntaments i oficines de turisme

Hem contactat amb totes les oficines de turisme o amb els ajuntaments litorals de Catalunya per demanar-los si tenen en el seu municipi platges d'ús nudista, si estan senyalitzades i si tenen alguna ordenança que reguli el nudisme. Aquesta informació serà molt útil per saber quins municipis tenen ordenances i tenir informació actualitzada de les platges nudistes. 

Nous fulletons i suplement Naturistes

L'any 2022 es van publicar un nou fulletó per repartir a les platges i el suplement Naturistes en format digital (pdf) i una edició en paper de 8000 exemplars. Són per repartir a les platges per informar als usuaris de les platges i fer difusió del nudisme i dels espais nudistes.

       

Exposició i xerrada sobre naturisme (previst 2024) Des de l'Associació CCN està previst realitzar per al 2024 una exposició itinerant i una xerrada sobre naturisme per anar a diferents ciutats, pobles o barris de Catalunya. Vol ser una manera de donar a conèixer o apropar la nostra filosofia o forma de viure a la població en general. Cal explicar l'origen del naturisme i la importància de la relació amb la natura i la sostenibilitat, entre altres aspectes.

Dones i assetjament sexual

Seguint les indicacions de la Resolució del Síndic de Greuges cal buscar fórmules per donar seguretat a tothom, però sobretot a les dones per poder estar a la platja fent nudisme amb tranquil·litat.

On són els joves naturistes? Hi ha pocs joves naturistes a les platges, cal buscar accions per atraure els joves al nudisme i trencar amb els prejudicis que dificulten l'entrada a aquest mon, o que dificulten la seva pràctica per part dels joves. Les platges nudistes són familiars!  A vegades erròniament es diferencia entre platges familiars i platges nudistes. Les platges nudistes han de ser familiars, obertes a tot tipus de famílies i a totes les orientacions sexuals que hi a dins del moviment nudista, però han de ser segures pels nens i nenes. Això vol dir que a les platges nudistes el sexe a ple dia no hi té cabuda, com a qualsevol espai públic familiar.

Canal d’informació a Telegram

Impulsar un canal d’informació a Telegram sobre nudisme i de les activitats naturistes que es realitzen a Catalunya.

Per col·laborar o per aportar propostes adreceu-vos per correu a info@fnnc.cat o per missatge de WhatsApp al telèfon 669289271.

Darrera actualització: 16 d'agost de 2023